Ginekolog/Położnik

Doktor przykład

Jestem absolwentką Wydziału Lekarskiego Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu, gdzie uzyskałam tytuł lekarza z wynikiem bardzo dobrym. Stopień naukowy doktora nauk medycznych i nauk o zdrowiu, w dyscyplinie nauki medyczne uzyskałam na podstawie pracy doktorskiej pt. „Ocena wykorzystania molekularnej identyfikacji DNA HPV HR w profilaktyce wtórnej raka szyjki macicy w porównaniu do cytodiagnostyki i testu podwójnego”. Obecnie jestem w trakcie specjalizacji z położnictwa i ginekologii w Klinice Ginekologii w GPSK przy ul. Polnej w Poznaniu, w którym również pełnię dyżury na Sali Porodowej oraz w Izbie Przyjęć. jestem członkiem Polskiego Towarzystwa Ginekologów i Położników oraz współautorką publikacji i wystąpień zjazdowych. Nieustannie podnoszę swoje kwalifikacje poprzez udział w warsztatach, kongresach i kursach.

Zarezerwuj wizytę
<2>

SPECJALIZACJA DOKTORA

Ginekologia i Położnictwo
Dermatologia i Wenerologia
Dietetyk
Fizjoterapia dla kobiet